ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Bit

Bit
ย่อมาจาก Binary digit, บิต, หน่วยพื้นฐานของข้อมูลในระบบเลขฐานสองที่แทนค่าด้วย 0 หรือ 1 บิตมักใช้เพื่อวัดความสามารถของไมโครโปรเซสเซอร์ที่จะประมวลผลข้อมูลเรานำบิตมาจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อสร้างหน่วยเก็บที่ใหญ่กว่าได้ซึ่งมักจัดเป็นกลุ่มละ 8 บิต นั่นคือ 1 ไบต์ โดยที่ 1 ไบต์ จะแทนข้อมูลได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข 0 ถึง 9 และเครื่องหมายวรรคตอน แต่ถ้าจัดกลุ่มละ 4 บิตเรียกว่า นิบเบิล (nibble) 
คำว่า "Bit" (บิต) นี้หมายถึงหน่วยวัดความเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น Kilo Bit (KB), Mega Bit (MB), Giga Bit (GB) โดยเรียงลำดับความเร็วจากน้อยไปมากเช่นเดียวกับหน่วยวัดความยาวแบบ เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร และไมล์ เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี 3G สามารถเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆได้บนความเร็ว 2MB ต่อวินาที ซึ่งช่วยให้เราดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วกว่า GPRS มีความเร็วประมาณ 30-40 KB ต่อวินาที
[ที่มา : www.gooab.net]