ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Bar Type (Bar Phone)

Bar Type (Bar Phone)
โทรศัพท์ที่มีลักษณะเป็นแบบแท่ง หน้าจอและปุ่มกดอยู่บนตัวเครื่องชิ้นเดียวกัน สามารถใช้งานได้ในหนึ่งฝ่ามือ
[ที่มา : วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com]