ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

Backup

Backup
การสำรอง, การสำเนาชุดสำรองแฟ้มล่าสุดที่นำมาบันทึกกลับลงฮาร์ดดิสก์ใหม่เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเช่น แฟ้มใช้ไม่ได้เพื่อเป็นการประกันความเสียหายของดิสก์ที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้แฟ้มต่าง ๆในฮาร์ดดิสก์หรือในระบบเครือข่ายเสียหายไปโดยคุณจะนำกลับมาใช้ได้หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
เหตุผลในการเก็บสำรองแฟ้มไว้มีหลายประการ ดังนี้
- ป้องกันความเสียหายของฮาร์ดดิสก์ที่เกิดขึ้นเพราะฮาร์ดดิสก์ก็มักจะเสียไปทั้งลูกพร้อมกับทำให้งานเสียหายไปด้วยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา คุณก็จะได้นำชุดสำรองของฟ้าและไดแรกทอรีมาใช้งานได้และคุณก็จะได้งานที่คุณทำไว้ก่อนเก็บสำรองมาใช้งานถ้าการเก็บสำรองลงบนฟลอปปีดิสก์ก็ยุ่งยาก และเสียเวลามากเกินไปให้มาพิจารณาให้เทปเพื่อเก็บสำรองแทนช่องใส่เทปทำงานได้เร็วและมีความจุมากกว่าฟลอปปีดิสก์แต่คุณควรซื้อโปรแกรมเก็บสำรองแฟ้มต่างหากมาใช้
- ป้องการการลบแฟ้มหรือไดแรกทอรีโดยไม่ได้ตั้งใจจะสามารถนำชุดสำรองจากการเก็บสำรองล่าสุดที่ทำให้กลับมาใช้ได้
- วิธีการย้ายแฟ้มจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเมื่อแฟ้มใหญ่เกินกว่าจะใส่ไว้ในฟลอปปีดิสก์แผ่นเดียว
- การเก็บสำรองแบบถาวรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเมื่อมีคนออกจากบริษัทไป หรือเมื่อสิ้นสุดรอบบัญชี เช่น ปิดงบสิ้นปี
ในดอส (คำสั่ง BACKUP หรือ MSBACKUP ในดอส 6) และแมคอินทอช (HD Backup) มีคำสั่งช่วยในการเก็บสำรอง แต่ก็มีข้อจำกัดโปรแกรมเก็บสำรองที่คุ้นค่าใช้จ่ายที่สุดจะมาจากผู้ขายรายอื่นมากกว่า
[ที่มา : www.gooab.net]