ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F |  G  |  G  | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

G

Published On  31.07.2012 (12 ปีที่ผ่านมา)

3G

(Third Generation) การสื่อสารไร้สายยุคที่ 3 นับจากยุคที่ 1 คือยุคแอนะล็อก และยุคที่ 2 คือยุคดิจิทัล ส่วนยุคที่ 3 คือยุคการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง การพัฒนาของ 3G ทำให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดียและส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น โดยอุปกรณ์ที่ใช้นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานการนำเสนอข้อมูล และเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกันเช่น PDA, โทรศัพท์มือถือ, Walkman, กล้องถ่ายรูป และอินเทอร์เน็ต
[ที่มา : วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com]