ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

Published On  31.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

3D Stereo

เป็นการพัฒนาเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือให้มีการสั่นตามจังหวะเสียงเพลงรวมถึงมือถือในบางรุ่นที่มีการเพิ่มไฟกระพริบให้สามารถกระพริบได้ตามจังหวะเสียงเพลงอีกด้วย
[ที่มา : www.gooab.net]