ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDPublished On  17.07.2017 (7 ปีที่ผ่านมา) | Modified Date 24.08.2017

5 คำถามน่ารู้ ก่อนการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์


1. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

ตอบ : ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ ก็เปรียบได้กับพาสปอร์ตที่เราใช้ในการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ซึ่งพาสปอร์ตนี้ มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ยื่นให้กับผู้ตรวจสอบที่สนามบินของประเทศต่างๆ ก่อนเข้าหรือออกจากประเทศนั้นๆ เพื่อยืนยันความมีตัวตนของผู้เป็นเจ้าของ ว่ามีตัวตนจริง และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือของประเทศนั้นๆ สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง พาสปอร์ตกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ คือรูปแบบที่นำมาใช้งาน พาสปอร์ตจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร กระดาษ สามารถจับต้องได้ แต่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ในรูปของไฟล์ 1 ไฟล์ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลหนึ่งๆ เท่านั้น นั่นหมายความว่าชุดข้อมูลของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละคนจะไม่ซ้ำกันนั่นเอง โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะถูกออกโดยหน่วยงานผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ

2. ทำไมต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์?

ตอบ : เทคโนโลยีทางด้าน IT ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือช่วยให้การทำงานในด้านต่างๆ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ช่วยในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมากๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ข้อเสียก็จะตกอยู่กับความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ว่ามีความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน ตัวอย่างเช่น การที่เรารับอีเมล์จากบุคคลหนึ่งๆ จะเป็นเพื่อนหรือใครก็ตาม เราจะสามารถมั่นใจได้อย่างไรว่าอีเมล์ที่เราได้รับไม่ได้ถูกปลอมแปลง หรือถูกแก้ไขให้บิดเบือนไปในระหว่างทางที่ส่งมาถึงเรา หรือในทางกลับกัน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราส่งเมล์ถึงผู้รับแล้ว ผู้รับจะได้รับข้อมูลทีถูกต้อง ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถูกดักอ่านข้อความระหว่างทางที่ส่งไปยังผู้รับ ด้วยปัญหาดังกล่าว ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญในการสร้างให้เกิดความปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้จะสามารถมั่นใจได้ว่า
  1. ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  2. สามารถพิสูจน์ และยืนยันตัวบุคคลได้ ว่าเป็นบุคคลผู้ที่เราติดต่อด้วยจริง
  3. สามารถรักษาความลับของข้อมูลได้ หากเป็นข้อมูลที่ต้องการให้ผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านอีเมล์ฉบับนั้นๆได้ ซึ่งกรณีนี้จะต้องมีการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้ารหัสก่อนทำการส่งอีเมล์ไปยังผู้รับ

3. หากเราใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเราจะติดต่อกับคนอื่นที่ไม่ได้ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่?

ตอบ : ได้ ผู้รับอีเมล์ที่ไม่ได้ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถอ่านอีเมล์ของผู้ส่งที่มีการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ แต่หากผู้รับต้องการยืนยันตัวตนของผู้ส่ง ว่าเป็นผู้ที่ติดต่อด้วยจริง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในอีเมล์ฉบับนั้นๆ ผู้รับจะต้องทำการให้ความไว้วางใจกับหน่วยงานผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ส่งใช้บริการอยู่ก่อน ซึ่งโดยทั่วไปผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อมูล รายละเอียด ให้คลิ๊กได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

4. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ป้องกันไวรัสหรืออีเมล์ขยะได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากเป้าหมายของการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันไวรัสหรืออีเมล์ขยะ แต่หากมีการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กันทั้งองค์กร ก็สามารถใช้ประโยชน์ทางอ้อมได้ในการป้องกันไวรัส หรืออีเมล์ขยะ ได้ในระดับหนึ่ง โดยการเปิดอ่านอีเมล์ให้เปิดเฉพาะอีเมล์ฉบับที่มีการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ต้องแน่ใจด้วยว่าเครื่องของผู้ส่งที่มีการแนบไฟล์มา มีความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์

5. ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์รายใดบ้าง?

ตอบ : สำหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
 
  • บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียดดูได้ที่ http://www.ca.tot.co.th
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายละเอียดดูได้ที่ http://www.thaipki.com
  • บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด รายละเอียดดูได้ที่ http://www.thaidigitalid.com
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 

เป็นต้น