ติดต่อเรา

 Thailand National Root Certification Authority
โครงการภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)

ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) 
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 20-22 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310