ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D |  E  | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E

Published On  10.02.2013 (9 ปีที่ผ่านมา)

EMV

 

EMV ย่อมาจาก Europay, MasterCard และ Visa ซึ่งร่วมกันกำหนดมาตรฐานสำหรับการทำงานระหว่างกันของบัตรที่มี IC Chip เช่น บัตรเครดิต กับเครื่อง Terminal เช่น เครื่องรูดบัตร หรือตู้ ATM ซึ่งต่อมาบัตรเครดิตค่ายอื่นๆ ก็เข้าร่วมเพิ่มขึ้นและพัฒนากลายเป็นมาตรฐานสากล 
 
มาตรฐาน EMV จะกำหนดวิธีการติดต่อในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับกายภาพ ระดับการและเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระดับแอพพลิเคชั่น สำหรับธุรกรรมทางการเงิน มาตรฐานจะอยู่บนพื้นบานของมาตรฐานสากลสองมาตรฐานคือ  ISO/IEC 7816 สำหรับ Contact Card และ ISO/IEC 14443 สำหรับ  Contactless card