ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDA | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

Published On  30.07.2012 (11 ปีที่ผ่านมา)

MTPD

หรือ MTPoD (Maximum Tolerable Period of Disruption) ระยะเวลาที่ระบบหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด หมายถึงช่วงเวลาสูงสุดที่ธุรกิจหยุดชะงัก หากเกินกำหนดเวลานี้แล้วจะไม่สามารถทำให้ธุรกิจกลับคืนสู่สภาพปกติได้