ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

NATIONAL ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILANDPublished On  23.12.2014 (7 ปีที่ผ่านมา) | Modified Date 09.03.2017 | Total Access: 694

ETDA จับมือ Asia PKI Consortium ผลักดันกรอบมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับเอเชีย


ETDA จับมือ Asia PKI Consortium ผลักดันกรอบมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับเอเชีย
เผยผลสำเร็จ ผู้ประกอบการทั่วไทยเฮ พร้อมเป็นต้นแบบในระดับนานาชาติ

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จัดงานสัมมนา Asia PKI Consortium International Symposium ภายใต้หัวข้อ “e-Authentication and Cross-Border Electronic Transactions : The Road towards Digital Economy” เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบมุมมองที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการใช้งานเทคโนโลยี PKI เพื่อให้ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัย ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ในฐานะรองประธาน Asia PKI Consortium เผยว่า จากความสำเร็จเมื่อปีที่ผ่านมา ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาประจำปีของสมาคม Asia PKI Consortium ที่ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้งานเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะหรือ PKI (Public Key Infrastructure) ในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัย ทำให้ปี 2557 นี้ สมาคมไทยแลนด์ PKI โดย ETDA ได้รับเกียรติจาก Asia PKI Consortium ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานอีกครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบมุมมองที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2557

นายฟิลิปส์ เหลียง (Philip Leung) ประธาน Asia PKI Consortium กล่าวว่า งานสัมมนาที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่าง ตั้งแต่การเลือกตั้งตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ใน Asia PKI Consortium จนถึงการพิจารณากรอบมาตรการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่แหลมคมอย่างมาก เนื่องจากแต่ละประเทศต้องการผลักดันธุรกรรมออนไลน์ในประเทศของตนเข้าสู่ระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนธุรกรรมกันมากขึ้น ในครั้งนี้จะมีการพิจารณาร่างกรอบพิจารณา Intra-ASEAN Secure Transactions Framework ซึ่งเสนอโดย ETDA และใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของเอเชีย และทำให้การรักษาความปลอดภัยอยู่บนฐานเดียวกัน ช่วยให้ประหยัดการลงทุน และสามารถเชื่อมต่อระบบถึงกันได้ นอกจากนั้นในการหารือแลกเปลี่ยนระหว่างตัวแทนของทุกประเทศในเอเชียครั้งนี้ เทคโนโลยี PKI อาจเป็นเทคโนโลยีหลักที่นำมาหารือระหว่างกัน อันเนื่องมาจากความสำเร็จของประเทศไทยที่สามารถผลักดัน พร้อมเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และมีตัวอย่างการใช้งานของฮ่องกง เช่น ระบบ e-Cheque หรือเช็คธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทำให้ระบบธนาคารกลายเป็นระบบที่ไม่ใช่กระดาษทั้งระบบอีกด้วย

นางเมธินี เทพมณี

ด้านนางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวง ICT เสริมว่า หลังจาก ICT ได้ร่วมกับ ETDA ในการผลักดัน Soft Infrastructure โดยทั้งลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้ทุกระบบสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ เพื่อให้เกิดการใช้งานจริง บทบาทต่อไปนอกจากการทำให้ผู้ให้บริการสร้างฐานลูกค้าให้มากขึ้นแล้ว ยังต้องมีการผลักดันให้เกิดแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเกิดขึ้น รวมถึงแอปพลิเคชันที่เข้ามาดูแลเรื่องการจัดการ ซึ่งถือเป็นแนวโน้มใหม่ของโลกในขณะนี้

 

หลังจากที่ ETDA ได้จัดตั้ง National Root CA (NRCA) เสร็จสิ้น ดำเนินการผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน Web Trust และได้มีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) แล้ว ในรอบปีที่ผ่านมา จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความสามารถในการเชื่อมต่อ CA ภายในประเทศและระหว่างประเทศได้

“การเร่งผลักดัน PKI ในช่วงที่ผ่านมาเป็นการลงทุนที่สูง และเนื่องจากถือเป็นสาธารณูปโภคหลักที่รัฐต้องเข้าสนับสนุน ทาง ETDA จึงได้เข้าไปดำเนินการลงทุน เพื่อสร้างสังคมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีที่ใช้มีหลากหลาย ขณะที่ความเสี่ยงและการลงทุนก็มีความแตกต่างกัน การสร้างกรอบพิจารณา Intra-ASEAN Secure Transactions Framework เพื่อทำให้เกิดมาตรฐานในระดับสากลจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โจทย์ต่อไปหลังจากที่เราสร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการยืนยันตัวบุคคลโดยใช้เทคโนโลยี PKI สำหรับการยืนยันตัวตนในโลกออนไลน์ในประเทศไทยเสร็จแล้ว ก็คือความพยายามที่จะผลักดันในระดับนานาชาติ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ETDA ได้เป็นผู้เสนอกรอบกติกาและได้รับการยอมรับให้เป็นแนวทางของทวีปเอเชียต่อไป” นางสุรางคณา กล่าวปิดท้าย

--

Download Presentation